Sedimentasjonsbasseng

Fordrøyingsbasseng

Oppsamlingsbasseng som fordrøyer utslipp og avrenning av forurenset vann til sjø og vassdrag slik at for eksempel partikler i vannet kan falle til bunns