Sentralt stedsnavnregister

SSR

Norges offisielle register over stedsnavn i offentlig bruk. Kartverket drifter og utvikler registeret med hjemmel i § 12 i lov om stadnamn. Inneholder alle skrivemåter som er fastsatt etter reglene i loven, og navn som er godkjent og brukt i offentlig sammenheng etter gammelt regelverk.