Sigevann

Sigevatn

Vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet