Silslam

Slam fra renseanlegg basert på siling med lysåpning mindre enn 1 mm.