Skipsfunn

Meir enn 100 år gamle båtar og skipsskrog, samt utstyr, last og anna som har vore om bord på eller vore delar av slike.