Skjøtsel

Skjøtsel er tiltak for å opprettholde eller oppnå ønsket natur- eller kulturtilstand, for eksempel tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerne vegetasjon eller fremmede treslag eller restaurere etter naturinngrep.