Sm3

Standard kubikkmeter, volumet til en gitt mengde gass ved temperaturen 15°C og 1 atmosfæres trykk.