Småovner

Småovn

Forbrenningsovner som ikke er tillatt i medhold av statlige forskrifter etter forurensningsloven, eller ikke har særskilt tillatelse fra eller Fylkesmannen. Eksempelvis såkalte "sputnikovner" og  halmbrenningsovner.