Smil-midler

Forkortelse for spesielle miljøtiltak i landbruket. Midler som bønder kan søke på hos sin kommune for å få tilskudd til miljøtiltak på sin gård.