Stagnasjon

Betegnelse for en meteorologisk situasjon der et svakt vindfelt med vindretning som følger terrengformasjoner får redusert bevegelse på grunn av fysiske hindringer av luftbevegelsen i terrenget.