Stengsel

Ei fysisk hindring. Tildømes eit gjerde eller ein avvisar som tildømes ulike pyntegjenstandar i utmark som åleine eller samla verkar privatiserande og difor hindrar allmenta lovleg ferdsel og opphald i utmarka.