Stormflo

Vannstand høyere enn normal flo i sjø, som følge av kraftig lavtrykk og sterk vind.