Sumstøy

Samlet støybelastning der et mottakerpunkt er utsatt for støy fra flere kilder