Suspendert stoff

SS

Vannets innhold av oppslammet, partikulært materiale. Bestemmes ved filtrering eller sentrifugering og tørking av fraskilt stoff ved en definert temperatur, oftest 105 °C.