Svart karbon

Sot

Små partikler fra karbonholdig svevestøv som er lysabsorberende, også kalt sot. Partiklene består 80-90 % av karbon, resten er hydrogen. De er dannet under ufullstendig forbrenning av fossile brensler biobrensler eller biomasse, men også av slitasje på vei- og dekk.