spredningsmengde

en gjødseldyrenhet på fire dekar fulldyrka mark.