TEK 10

Forskrift om tekniske krav til byggverk, kalt byggteknisk forskrift.