Temakart

Et temakart viser registrerte områder av betydning for ett bestemt tema, som for eksempel friluftsliv, skogbruk eller reindrift.