Terrenginngrep

Graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan føre til skade eller ulempe ved at eksisterande forureining blir spreidd eller blir mindre tilgjengeleg for oppryddingstiltak. Kilde: Forurensningsforskriften § 2-3 c)