Tettsted

Informasjon om at adressen ligger innenfor tettbygd område (tettsted). Informasjon om tettstedenes utstrekning finnes hos Statistisk sentralbyrå og det er knytningen til disse tettstedsnumrene som ligger i matrikkelen. Byråets definisjon av tettsted er: Minst 200 mennesker bosatt, og avstand mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m.