Tilbygg

En type bygningsendring som knyttes til en bygning. Tilbygg er en bygningsendring som ligger ”ved siden av” selve bygningen.