Tiltakshaver

Person eller foretak som inngrepet blir utført på vegne av, og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med kravene fra myndighetene.