Tiltaksutredningsplikten

Når det fare for overskridelse av en eller flere av grenseverdiene i forskriften, ved overskridelse av øvre vurderingsterskel.