Trekkveg

En del arter flytter seg mellom sommer- og vinterhabitater, eller kalvingsområder.