Truede naturtyper

Truede naturtyper er en betegnelse for truede leveområder som er i ferd med å forsvinne.