Tungmetall

Metalliske grunnstoffer med en tetthet som er høyere enn 5 g/cm³, det vil si minst 5 ganger større tetthet enn vann. I miljøsammenheng nevnes vanligvis bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), tinn (Sn), vanadium (V) og sink (Zn). arsen (As) Arsen regnes som regel med til tungmetallene på grunn av sin tetthet på 5,73 g/cm³ til tross for at det egentlig er et halvmetall. Kilde: no.wikipedia.org