Tvangsgrunnlag

Det grunnlaget, oftest et vedtak, som gir det offentlige rett til på kreve inn tvangsulkt uten dom.