Umatrikulert grunn

Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer.