Underbygg

En type bygningsendring som knyttes til en bygning. Underbygg er en bygningsendring som ligger ”under” selve bygningen.