Utendørs luftkvalitet

Luftkvaliteten i områder som ikke er skjermet av tak og der allmennheten har alminnelig tilgang.