Utmark

Definisjonen av utmark fins i friluftsloven § 1 a, og er naturområder og utdyrket areal som ikke er innmark.