Utslippsfri byggeplass

  • Null utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer, som NOx og partikler, på byggeplassen. 
  • Bygg- og anleggsmaskiner er elektriske eller hydrogendrevne.