Valgkrets

En kommune er delt inn i valgkretser fastsatt av valgstyret i den enkelte kommune.