Vannregionmyndighet

11 fylkeskommuner som er utpekt som ansvarlig for en eller flere vannregioner, jamfør vannforskriften § 20 og vedlegg I.