Vassdrag

Innsjø, vatn, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand.