Våtmark

Myr, kilder, flommark, elvedeltaer og annen oversvømt mark.