Vegprising

Trafikkregulerende virkemiddel der trafikantene må betale for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider.