Verdiskaping

Verdiskapning

Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan en ressurs kan brukes i arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier.