Verneverdig kulturminne

Verneverdige kulturminne, verneverdige kulturminner

Et kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Kilde: Riksantikvaren.