vannkvaliteten

vannkvalitet

Etter vannforskriften skal vannets tilstand beskrives ved en inndeling av vannkvaliteten fra svært god, god, moderat, dårlig til svært dårlig etter økologiske og kjemiske parametere.