Byggesak - hvorfor finner jeg ikke informasjon?

Plan- og bygningsloven sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Miljøkommune.no har primært veiledning knyttet til Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.

Sist revidert: 10.04.2017
av: Miljødirektoratet