Hundeloven - hvorfor finner jeg ikke informasjon?

 

Hundeloven sorterer under Justis- og beredskapsdepartementet. Miljøkommune.no har kun veiledning knyttet til Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.

Sist revidert: 10.04.2017
av: Miljødirektoratet