Anonyme klager og tips

Kommunen får anonyme tips, eller vet hvem som klager, men klager ønsker ikke å fremstå ved navn i offentlige dokumenter.

  • Har klager anledning til å bli anonymisert?
  • Kan kommunen nekte å behandle anonyme klager?
  • Og hva skjer hvis en anonymisert klage blir en politisak?

Svar:

Meldere som kontakter kommunen om det de mener er ulovlig forurensning, kan gjerne be om å få være anonyme, enten de vil være anonyme allerede overfor det organet i kommunen som mottar meldingen, eller bare i forhold til andre.

Anonymitet i forhold til andre ivaretas ved at eventuelle krav om innsyn i meldingen, fra den påståtte forurenseren, pressen eller andre, kan avslås med hjemmel i offentlighetsloven § 24 andre ledd om unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrot og opplysningar som kan lette gjennomføringa av lovbrot med mer. Kommunen bør ha som hovedregel at de ikke oppgir hvem som har klaget eller tipset overfor de som krever innsyn, uavhengig av om melderen eksplisitt har bedt om anonymitet eller ikke.

Kommunen kan altså ikke nekte å behandle meldinger eller tips der melderen har bedt om eller krevd anonymitet. Hvilken behandling meldingen skal få, kommer naturligvis an på innholdet i meldingen.

At et slikt tips eventuelt leder til en politisak, endrer ikke på noe av det som er sagt ovenfor.