Foto: Gjertrud Eid, Norsk Vann
Vann og avløp fra hytter og bolighus

Kommunen skal sikre at avløp fra hytter og bolighus i spredt bebyggelse ikke fører til forurensning av vann og vassdrag. 

Foto: Gjertrud Eid, Norsk Vann

Vann og avløp i spredt bebyggelse, kapittel 12

Avløpsløsninger fra hytter og bolighus i spredt bebyggelse er ofte ikke knyttet til kommunalt avløpsnett. Dette kan føre til forurensninger og dårlig vannkvalitet. Kommunen skal sikre at avløp ikke fører til forurensning.

Sist revidert: 12.10.2017
av: Miljødirektoratet