Nyttige veiledere

  • Bioforsk har utarbeidet anbefalinger for krav til drifts- og serviceavtaler for ulike anleggstyper.
  • Norsk Vann har laget veiledning om årsrapportering: Rapportering av data fra service av minirenseanlegg
  • Bioforsk har også utarbeidet en rapport med anbefalinger til drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegg under 50 pe.
  • Norsk Vann har utarbeidet en egen tilsynsveileder: 184/2011, Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. Rapporten kan kjøpes fra Norsk vann.
  • Norsk Vanns rapport R199 - Gode VA-løsninger i spredt bebyggelse, kan også være nyttig. Rapporten kan kjøpes fra Norsk vann.
  • Norsk vann gjennomfører også kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg
  • Sist revidert: 14.12.2016
    av: Miljødirektoratet