Foto: Sissel Rübberdt, Miljødirektoratet
Mindre tettbebyggelser

Kommunen har forvaltningsansvar for avløpsvann fra mindre tettbebyggelser. 

Foto: Sissel Rübberdt, Miljødirektoratet

Utslipp fra mindre tettbebyggelser, kapittel 13

Kommunen har myndighet og plikt til å regulere utslipp fra mindre tettbebyggelser. Bebyggelsens utstrekning er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Sist revidert: 28.06.2017
av: Miljødirektoratet