Foto: Oslo Vann- og avløpsetat
Offentlige avløpsnett

Kommunen kan stille krav når det gjelder påslipp til offentlige avløpsnett ut fra hensynet til arbeidsmiljø, drift av avløpsnettet og disponering av avløpsslam. 

Foto: Oslo Vann- og avløpsetat

Påslipp til kommunalt avløpsnett, kapittel 15 A

Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter. Kravene kan bare begrunnes ut fra hensynet til arbeidsmiljø, drift av avløpsanlegget og disponering av avløpsslam.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra tettbebyggelser over 2000 pe/10 000 pe er . Dette er regulert i kapittel 14 i forurensningsforskriften om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser.

Sist revidert: 29.05.2017
av: Miljødirektoratet