Foto: Wenche Rubi Sørvik
Oljeholdig avløpsvann

Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra definerte bransjer krever tillatelse fra kommunen.

Foto: Wenche Rubi Sørvik

Utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel 15

Utslipp av oljeholdig avløpsvann krever ofte tillatelse fra kommunen og tilsyn med at vedtak og bestemmelser følges.

Kommunen er forurensningsmyndighet for bransjer som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Dette er: 

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling
Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet