Informasjonsmateriell om kjemikalier, substitusjon og farlig avfall

Kjemikalier, substitusjon og farlig avfall er fylkesmannens myndighetsområde.

Kjemikalier:

Substitusjon:

Farlig avfall:

Bransjeorganisasjoner: 

Bensinstasjoner er organisert under Kiosk, bensin og servicehandel i Virke.

Sist revidert: 17.11.2016
av: Miljødirektoratet