Gebyrer og finanisering for vann og avløp

Kommunen kan kreve inn vann- og avløpsgebyrer. Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløpssektoren. Kommunen kan også vedta lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer som kan finansiere tilsyn.

Oppgavehjelp til saksbehandlingen

Sist revidert: 03.10.2017
av: Miljødirektoratet